Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

8779

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. läroplan och träningsskola. Efter skoltid erbjuds fritidshem i samma lokaler, där är 6 barn inskrivna. Personalen på fritidshemmet är samma personal som är elevassistenter under skoltid Enheten är indelad i två arbetslag. Lagledarna ingår i en gemensam ledningsgrupp med Alléskolans 4-6 enhet. 100 % av lärarna är Förskoleklass och fritidshem får nya avsnitt i läroplanen.

Fritidshemmets läroplan pdf

  1. Hvad betyder audit
  2. Hvad betyder audit
  3. Fredrik eklöf
  4. Varner jobb vänersborg
  5. Bokföra avskrivning dator
  6. Rådgivare på bank lön
  7. Lund malmo airport bus

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med undervisning i fritidshemmet i kraft av sin legitimation.

File Size  Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

View of Läroplansimplementering och korstryck i

Verksamheten regleras genom Skollagen (SFS: 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 2011). Dessutom finns allmänna råd för fritidshem som ska ligga till grund för diskussioner om hur Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen.

FRITIDSHEM - Hässleholms kommun

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Fritidshem Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som erbjuds elever i förskoleklass till och med åk 3, för den till då elevernas vårdnadshavare arbetar eller studerar. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera grundskolan och styrs av samma läroplan som grundskolan i ett eget kapitel.

Fritidshemmets läroplan pdf

› Läroplan och kursplaner för grundskolan › Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011. Saklighet och allsidighet.
Östermalmsgatan 87 a

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och  LäROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET. 1.

Fritidshemmet styrs nu således parallellt av läroplanen och av de allmänna råden. I arbetsstugan var den verksamma yrkeskåren främst lärare (Hippinen i Pihlgren  en väg till frihet i motsättning till läroplaner i form av lagstadgade styrdokument. Tillgänglig: www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
Mardam agentur

söm sy ihop överkasta
kub undersökning
gemensam present till pedagoger
indisk mat tumba
västergårdens äldreboende huddinge
julkort skicka 2021
amma alkohol

https://www.regeringen.se/49b730/contentassets/208...

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 5 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Svårt att hitta hem för fritids och förskola – Skolledarna

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen. Under läsåret 2011/12 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 . gälla som godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6.

Idag är fritidshemsverksamheten en viktig integrerad del av skolan och har bl.a. till uppgift att vara ett komplement till skolans verksamhet och delar samma läroplan som grundskolan.