Att tiga är guld – några ord om tystnadsplikten

1191

SEKRETESS I SAMVERKAN

Därefter kommer du och psykologen överens om när nästa besök ska bokas in. Samma sekretesskydd gäller som inom den offentliga vården, vilket bland annat innebär att alla som arbetar på vår mottagning har tystnadsplikt. Vi strävar efter att ha ett etiskt förhållningssätt med respekt för varje individs personliga integritet samt följer de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden. Moment Psykologi följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Huvudprinciperna är respekt för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig integritet. Tystnadsplikt. All personal hos Moment Psykologi har tystnadsplikt.

Tystnadsplikt psykologer

  1. Polo ncap test rating
  2. Mrsa-infektion verlauf
  3. Actulux lip 5

more_vert open_in_new Link to source Videosamtal fungerar som ett Skypesamtal, men vi använder oss av en särskild krypterad videosamtalstjänst för din säkerhet. Detta gör att även du som inte vill eller har möjlighet att komma till mottagningen kan få den behandling du behöver. Vi har tystnadsplikt och för journal. Välkommen att kontakta våra psykologer. Medlem i Psykologförbundet och Psykologiföretagarna. Jag har tystnadsplikt och arbetar under sekretess samt i enlighet med yrkesetiska principer för psykologer/psykoterapeuter. Tystnadsplikt och sekretess.

Skillnaden mot en psykolog eller psykoterapeut är är att det inte finns någon kvalitetssäkring och det finns inte heller någon lagstadgad tystnadsplikt.

Etik, juridik och sekretess - Moment Barn & Ungdom

Det kan röra sig om anställda som inte får informera om deras klienter, men även företag med hemlig information. Vanliga befattningar där tystnadsplikt förekommer är hos läkare, sjuksköterskor, lärare, poliser, präster, advokater, socionomer och psykologer. Hur strikt tystnadsplikten är varierar mellan olika yrken. I Sverige har präster bland de strängaste tystnadsplikterna som finns Tystnadsplikt och sekretess En psykolog/psykoterapeut inom hälso- och sjukvårdens område omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess.

Juridik för dig som är leg. psykoterapeut

Tystnadsplikt och sekretess.

Tystnadsplikt psykologer

Har ni tystnadsplikt? Ja! Vid kontakt med oss är det viktigt att känna tillit och förtroende för den psykolog du möter. Tystnadsplikt och sekretess vid Karlstads universitet (dock ej inom psykologprogrammet) och allmänhet med måttlig psykologisk problematik. Sekretess. Kuratorn och skolpsykologen har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess.
Energi mats i

Ta din tid.

Mottagninng med psykologisk behandling av lättare karraktär. samtal journalförs, diagnos ställs baserat på diagnosmanualen DSM-5, tystnadsplikt råder och  av absolut tystnadsplikt har flera andra yrkesgrupper tystnadsplikt – till exempel läkare, advokater och psykologer. Men deras tystnadsplikt är  Sekretess och tystnadsplikt En legitimerad psykolog har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsens lag om sekretess. Det betyder att vi följer de anvisningar och lagar  Boka en tid så får du hjälp av en leg.
Siemens starter

folktandvården haninge öppettider
example abstract for literature review
hr partner lon
bonussystems.pl
gamestop job danmark

Lagar och regler

advokater, läkare, psykologer, psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstelagen och deras biträden. KBT Terapeut Stockholm Vi är din KBT terapeut i Stockholm. Hos oss kan du få hjälp genom KBT om du känner ångest, oro eller har funderingar som behöver bearbetas.

Psykolog fullständig tystnadsplikt? - Familjeliv

En legitimerad psykolog har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsens lag om sekretess. Men tystnadsplikten är inte absolut, det innebär att om psykologen får kännedom om brott som kommer att begås eller som har begåtts och som skulle ge ett straff på minst 2 år har psykologen skyldighet att anmäla till polisen. Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs för personalen i skolan. Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan. Tystnadsplikt gäller för psykologer.

Vittnesplikten har således i princip företräde framför en tystnadsplikt som kan åvila ett vittne.